Členství

Členem společnosti se může stát každý odborník pracující či studující v oblasti biomedicínského inženýrství, lékařské informatiky a v příbuzných oborech. Členem se žadatel stává rozhodnutím výboru společnosti. K tomu je nutné vyplnit formuář žádosti o členství a zaslat jej na adresu výboru (viz Kontakty). V rozhodnutí stát se členem vám může napomoci přehled činnosti společnosti, který je k dispozici zde: Informační leták společnosti J.E.Purkyně - ČSBMILI. společnosti J.E.Purkyně

Na základě podkladů v členské evidenci byla zpracována mapa ČR s podílem zastoupení členů společnosti a to v podobě horní mapy z hlediska počtu členů a v podobě dolní mapy z hlediska procentuálního zastoupení (autorem je doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., stav ke dni 9.2.2016)

 
Podíl členů ČSBMILI v rámci ČR (počty)
Zastoupení členů ČSBMILI v rámci ČR (procenta)

Jak postupovat při vyplňování formuláře žádosti:

Formuláře nejsou on-line. Je nutné je otevřít (popř. uložit na vlastní počítač), vytisknout, poté vyplnit a podepsat a odeslat klasickou poštou. Stačí na odkaz kliknout a buď se dokument sám automaticky otevře, nebo se objeví výzva pro výběr otevření dokumentu nebo na jeho uložení na disk. Pokud chcete rovnou dokument pouze stáhnout a uložit bez otevírání pro pozdější použití, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku "Uložit cíl jako...". Tento návod platí pro nejrozšířenější operační systémy a internetové prohlížeče. V jednotlivých verzích nebo dokonce v různých prohlížečích se mohou postupy nebo popsané názvy položek lišit.

Roční ppoplatek sestává z následujících částek: na ČLS J.E.Purkyně je příspěvek - 300 Kč a poplatek za společnost ČSBMILI - 50 Kč pro důchodce a 200 Kč pro ostatní. Členská evidence ČLS J.E.P rozesílá složenky během ledna daného roku a platba má  být realizována do konce března (z těchto důvodů je velmi důležité hlásit změnu bydliště případně adresu pro zaslání složenek).

Čestní členové společnosti

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky udělila čestné členství následujícím významným vědcům a akademickým pracovníkům za jejich přínos k oboru.

 • prof. Dr. Jan H. van Bemmel, Nizozemí
 • Dr. Bernd Blobel, SRN
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., Česká republika
 • doc. Ing. Vladimír Eck, CSc., Česká republika
 • Dr. Rolf Engelbrecht, SRN
 • MUDr. Jaroslav Formánek, CSc., Česká republika
 • prof. Dr. Arie Hasman, Nizozemí
 • prof. MUDr Ivo Hrazdíra, DrSc., Česká republika
 • prof. Ing. Dr. techn. Helmut Hutten, Rakousko
 • doc. Ing. Milan Chmelař, CSc., Česká republika
 • prof. Dr. Shigekoto Kaihara, Japonsko
 • Dr. Ioana Moisil, Rumunsko
 • prof. Dr. rer. nat. Joachim H. Nagel, SRN
 • prof. Dr. Bernard Richards, Anglie
 • prof. Dr. Norbert Victor, SRN
 • prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., Česká republika
 • doc. Ing. František Lopot, CSc., Česká republika
 • Ing. Jan Hanousek, CSc., Česká republika
 • Ing. Antonín Grošpic, CSc., Česká republika